Pogledajte novi letak na kojem se nalaze najvažnije informacije o opcionom protokolu o komunikacijskim procedurama (OP3) uz Konvenciju o pravima djeteta. Danas u 15h organizacija “Naša djeca” i članovi Dječijeg parlamenta općine Novi Grad Sarajevo predstavljaju Treći opcioni protokol o Opširnije …