Obilježavanje 20. novembra 2015. godine

12243026_858177907635322_561887765698256042_n Dječiji parlamenti općina Novi Grad Sarajevo i Vogošća obilježili su 20. novembar – Medjunarodni dan prava djeteta pod sloganom “Potpišimo i ratificirajmo OP3!” Opcioni protokol o komunikacijskim procedurama” – OP3, je treći opcioni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta koji naša zemlja još uvijek nije potpisala.

Pored podjele informativnih letaka, prikupili smo 102 potpisa građana za pristupanje ovom protokolu. Peticija, zajedno sa otvorenim pismom djece biće predata Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Akcija je održana uz podršku organizacije Save the Children International – ured za Sjeverozapadni Balkan