Istraživanje o ponašanju i navikama djece na internetu

Dječiji parlament općine Novi grad Sarajevo učestvovao je u pilotiranju upitnika po pitanju sigurnosti djece na internetu. U članku u prilogu možete pročitati više detalja kao i pogledati slike sa ove radionice

http://cprc.ba/clanak.php?id=144