Naša djeca, Sarajevo

“Naša djeca” Sarajevo je dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana za zaštitu interesa i ostvarivanje potreba djece u Bosni i Hercegovini.

Udruženje svoje programsko djelovanje bazira na Konvenciji o pravima djeteta.
Osnovni cilj djelovanja Udruženja je da različitim projektima doprinese procesima poštivanja i ostvarivanja dječijih prava kako bi se izbjegla diskriminacija djece, ostvarili najbolji interesi djeteta, ostvarilo urodjeno pravo djeteta na život, te pravo djece da se njihov glas čuje što su osnovni principi Konvencije o pravima djeteta.

Udruženje je osnovano 1953. godine i neprekidno radi do danas.

Od 1993. intenzivno se bavimo problematikom ostvarivanja prava djeteta i uspješno smo realizirali veliki broj programskih aktivnosti:

1. Promocija prava djeteta i UN Konvencije o pravima djeteta
2. Edukacija i participacija djece u promociji i zaštiti prava djece
3. Edukacija profesionalaca o pravima djeteta (općinskih službenika, socijalnih radnika, prosvjetnih radnika, odgajatelja, članova NVO i dr.)
4. Analiza i praćenje provođenja dječijih prava na svim nivoima vlasti
5. Štampanje priručnika i brošura o pravima djeteta
6. Organizovanje slobodnog vremena djece i mladih u Centru za prava djece “Naša djeca“ u Vogošći.
7. Podsticanje stvaralaštva kod djece i za djecu
8. Obilježavanje značajnih datuma vezanih za djecu I porodicu (Dječija nedjelja, Dan Konvencije o pravima djeteta itd).

Od 2011. godine Udruženje koordinira rad mreže organizacija za prava djeteta “Snažniji glas za djecu”

One thought on “Naša djeca, Sarajevo

Comments are closed.