Fokus grupa sa djecom u OŠ “Sokolje”

U okviru projekta “Ulaganje u djecu” koji podržava Save the Children in North West Balkans Dječiji parlament provodi istraživanje među djecom o uslugama i potrebama djece u općini Novi Grad Sarajevo. Prošle sedmice proveli smo fokus grupu u OŠ “Sokolje”, jučer smo bili u OŠ “Osman Nuri Hadžić”. Zahvaljujemo se svoj djeci i školama na saradnji 🙂