Susret sa djecom, članovima udruženja “Ambasada za svu djecu u svijetu” iz Prilepa, Makedonija.

Do naredne radionice Dječijeg parlamenta, želimo sa vama podijeliti fotografije sa susreta sa djecom, članovima udruženja “Ambasada za svu djecu u svijetu” iz Prilepa, Makedonija. Družili smo se u petak, 20. maja u općini Novi Grad Sarajevo a dogovorili smo i uzvratnu posjetu 🙂Razmjenili smo iskustva i pozitivne primjere učešća djece u lokalnoj zajednici, stekli nove prijatelje i zacrtali zajedničke ciljeve.