Prezentacija Akcionog plana za djecu

Djeca iz djecijeg parlamenta Novi Grad su vrijedni i na samom kraju ove 2016.godine. Danas smo imali priliku prezentovati Akcioni plan za djecu općine – kakav je to dokument, šta sadrži i koliko je bitno dječije učešće u izradi i praćenju realizacije akcionog plana. Takodjer, prisutnim vijećnicima, predstavnicima škola i djeci predstavili smo i Treci opcioni protokol o komunikacijskim procedurama u opcini Novi Grad. Jos malo pa odmor…. Za sada, radno!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *