Okrugli stol na temu potreba djece u lokalnoj zajednici

Udruženje “Naša djeca” Sarajevo u saradnji sa općinom Novi Grad Sarajevo a uz podršku Save the Children kancelarije za sjeverozapadni Balkan, jučer je organizovalo prezentaciju rezultata istraživanja potreba djece u lokalnoj zajednici u okviru projekta “Ulaganje u djecu” – “Grad po mjeri djeteta”.Istraživanje potreba djece u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i kulture i sporta realizirano je u maju i junu 2016. godine od strane Dječijeg parlamenta i odraslih a u njemu je učestvovalo 121 dijete, 14 roditelja, 7 institucija sa područja Općine koje se bave pitanjima djece i 2 nevladine organizacije.

Prezentacija i diskusija održana je u općini Novi Grad Sarajevo uz prisustvo službenika Općine – članova stručnog tima za izradu Akcionog plana za djecu, predstavnika Kantona Sarajevo i drugih općina, direktora i predstavnika osnovnih škola, direktora SOS dječijih sela BiH i predstavnika Udruženja za zaštitu osoba sa intelektualnim teškoćama KS Oaza, članova Dječijeg parlamenta i predstavnice BBI banke.

Nakon prezentacije rezultata istraživanja, učesnici su diskutovali o stanju prava djece, prioritetima koji se trebaju odrediti pri izradi Lokalnog akcionog plana (LAP) za djecu i mogućnostima podrške realizaciji LAP-a od strane privrednog sektora. Takodjer, dogovorena je tješnja saradnja svih prisutnih zbog konsultacija pri izradi LAP-a i istaknut značaj promocije LAP-a kada bude usvojen.

Općina Novi Grad Sarajevo do kraja godine usvojit će Lokalni akcioni plan za djecu za period 2016-2017. čiji je cilj poboljšati uslove života djece u Općini.