Treći opcioni protokol je potpisan!

Dragi naši prijatelji

Prateći našu stranicu, vjerovatno ste vidjeli da djeca i odrasli članovi Udruženja već nekoliko godina promoviraju Treći opcioni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta – protokol koji bi omogućio djeci Bosne i Hercegovine da ukoliko njihova prava ne budu zaštićena od strane nadležnih u zemlji, svoju zaštitu mogu tražiti direktno od UN Komiteta za prava djeteta. Sa protokolom su se prije tri godine upoznala i djeca, članovi organizacija Mreže “Snažniji glas za djecu”, dijelili smo informativne letke građanima, održavali akcije u svojim lokalnim zajednicama. Prošle godine, članovi Dječijih parlamenata Udruženja predstavili su Protokol u sarajevskim općinama, upoznali vladine službenike sa njihovim značajem.

Od jučer, Bosna i Hercegovina pridružila se zemljama članicama UN-a koje su potpisale ovaj veoma važan dokument. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, gospođa Semiha Borovac je u sjedištu UN-a potpisala Treći protokol na Konvenciju o pravima djeteta.

Ovim putem čestitamo našim mladim aktivistima na njihovim naporima da Protokol približe djeci i građanima Bosne i Hercegovine i organizaciji Save the Children koja je podržala sve aktivnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *