Dragi prijatelji, nakon kraće stanke Dječiji parlament općine Novi Grad Sarajevo užurbano radi na poboljšanju stanja prava djece u lokalnoj zajednici. Pored općine Novi Grad Sarajevo, dječije aktivnosti podržane su i od strane internacionalne organizacije Save the Children o čemu Opširnije …