Pogledajte novi letak na kojem se nalaze najvažnije informacije o opcionom protokolu o komunikacijskim procedurama (OP3) uz Konvenciju o pravima djeteta. Danas u 15h organizacija “Naša djeca” i članovi Dječijeg parlamenta općine Novi Grad Sarajevo predstavljaju Treći opcioni protokol o Opširnije …

Dragi prijatelji, nakon kraće stanke Dječiji parlament općine Novi Grad Sarajevo užurbano radi na poboljšanju stanja prava djece u lokalnoj zajednici. Pored općine Novi Grad Sarajevo, dječije aktivnosti podržane su i od strane internacionalne organizacije Save the Children o čemu Opširnije …